Γιατί πρέπει το κηρόπανο να αλλάζει μετά από 6-8μηνη χρήση?

Posted by kerotherm 08/01/2018 0 Comment(s)

Το κηρόπανο KeroTherm, είναι το μοναδικό κηρόπανο στην ελληνική αγορά, το οποίο έχει (σαν ύφασμα) ουδέτερο P.H για την μέλισσα.Αυτό σημαίνει οτι δεν την επηρεάζει και δεν την ενοχλεί για όσο διάστημα είναι τοποθετημένο στην κυψέλη. Αντιθέτως, η μέλισσα το θεωρεί σαν ουδέτερο προς αυτήν ,έως και φιλικό. Επιπλέον, το κηρόπανο KeroTherm , λόγω του P.H του (και επιπλέον το ότι είναι στεγνό σε μόνιμη βάση), δεν γίνεται "φωλιά" μικροβίων ,επιβλαβών για την μέλισσα. Το να έχει όμως ουδέτερο P.H, σημαίνει πώς τα υλικά κατασκευής έχουν αντοχή στην 6-8μηνη χρήση (ανάλογα την γεωγραφική περιοχή και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί) και επιπλέον είναι φιλικά στο περιβάλλον,έτσι ώστε να διατηρούν αυτές τις ιδιότητες στο μέγιστο. Πέραν του ανωτέρου χρονικού ορίου χρήσης, αρχίζει η σταδιακή βιοδιάσπαση των υλικών και η αντιστροφή του PH ( συνεχόμενη έκθεση σε περιβαλλοντικές και καιρικές μεταβολές).

Πέραν των ανωτέρω όμως, οι λόγοι που η αλλαγή ενός κηρόπανου (γενικά) σε 6μηνη ή 8μηνη βάση από την πρώτη εφαρμογή (σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και μετά το ξεχειμώνιασμα και τις ανανεώσεις κυψελών) είναι αναγκαία , είναι οι εξής :

1) Μικρόβια : η συνεχής έκθεση του κηρόπανου στο περιβάλλον, καθώς και το μη ουδέτερο p.H του, το μετατρέπει σε εστία μόλυνσης και πολλαπλασιασμού μικροβίων ,εχθρικών προς την μέλισσα λόγω της συνεχούς ύπαρξης υγρασίας (σε μεγάλα ποσοστά) στο εσωτερικό του κηρόπανου. Ακόμα και το καλοκαίρι, υπάρχουν μικρόβια τα οποία είναι ανθεκτικά στη ζέστη.

2) Υγρασία : Η διαρκής παρουσία υγρασίας στο κηρόπανο -ειδικά τους χειμερινούς μήνες έως την Άνοιξη- , προκαλεί σταγονίδια που εισρέουν στην κυψέλη ,τα οποία σταγονίδια μεταφέρουν και τα όποια μικρόβια υπάρχουν ήδη στο κηρόπανο, με αποτέλεσμα την δημιουργία ασθενειών ,που αναγκάζουν την μέλισσα να απασχολείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να τα καταπολεμήσει (χρησιμοποιώντας και πρόπολη) .

3) ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ (υπάρχουσα και νέα) : H παρουσία συνεχούς υγρασίας στο κηρόπανο και άρα η συνεχόμενη μεταφορά της στο εσωτερικό της κυψέλης ,προκαλεί Νοζεμίαση.

Όλα τα παραπάνω γίνονται πράξη σε ένα κηρόπανο μετά από 6-8 μήνες συνεχούς παρουσίας του στην κυψέλη και γιαυτό τον λόγο θα πρέπει να γίνεται η αλλαγή του. Μία αλλαγή που θα το καθιστά προστατευτικό εργαλείο για την μέλισσα και όχι ανασταλτικό παράγοντα για την διαβίωση/επιβίωση της.

 

Μπορείτε να το διαβάσετε και εδώ

Leave a Comment