Παραμένει σταθερό στις διαστάσεις του? Το τρώει η μέλισσα ?

Posted by kerotherm 08/01/2018 0 Comment(s)

Το κηρόπανο KeroTherm, σε όλη την διάρκεια χρήσης του και με οποιαδήποτε εναλλαγή των καιρικών συνθηκών, παραμένει αμετάβλητο στην διάσταση του και δεν μαζεύει. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να μην αφήνει ανοίγματα στα πλαίσια, από τα οποία κρύο, υγρασία και σταγονίδια θα εισχωρήσουν στο εσωτερικό με όποιες δυσάρεστες συνέπειες.Αυτό επιτυγχάνεται , διότι το κηρόπανο "αναπνέει" συνεχώς και διατηρείται στεγνό σε μόνιμη βάση.Οπότε η πλήρης κάλυψη των πλαισίων ,επιτρέπει και τον σωστό εξαερισμό του εσωτερικού και όλες τις άλλες ευεργετικές ιδιότητες του κηρόπανου keroTherm.

H μέλισσα δεν τρώει το κηρόπανο και δεν ασχολείται με αυτό, διότι : α) δεν έχει ανακυκλωμένες πρώτες ύλες οι οποίες ενδέχεται να έχουν μυρωδιές που ενοχλούν την μέλισσα.Επιπλέον, δεν έχει πρώτες ύλες οι οποίες κατά την χρήση θα αποκτήσουν φαινόμενα σήψης και εστίας μικροβίων και β) το κηρόπανο KeroTherm έχει εξ ορισμού ουδέτερο p.H , κάτι που ευνοεί την μέλισσα αλλά δεν ευνοεί τα μικρόβια.

Leave a Comment