Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ


Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγει το site kerotherm.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης των σελίδων του δικτυακού τόπου του. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των τυχόν προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από το kerotherm.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες που μπορεί να υπάρξουν με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών του kerotherm.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Kerotherm.gr
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Kerotherm.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων του Kerotherm.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Το kerotherm.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας .
Το Kerotherm.gr χρησιμοποιεί τα όποια προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών  για έναν και μόνο λόγο :
· την ικανοποίηση των εκάστοτε ερωτημάτων των πελατών του σχετικά με προιόντα που παρουσιάζονται μέσω του kerotherm.gr

 

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


H εταιρεία, δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του kerotherm.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το kerotherm.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
· Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
· Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που  συνεργάζονται με το kerotherm.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Kerotherm.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του Kerotherm.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το kerotherm.gr
· Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

COOKIES


To kerotherm.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη  ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του kerotherm.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του kerotherm.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Kerotherm.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης του Kerotherm.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του kerotherm.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του kerotherm.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES


Το kerotherm.gr μπορεί να περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το kerotherm.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

 

IP ADDRESSES


H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο kerotherm.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του Kerotherm.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), καθώς και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το kerotherm.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις τυχόν υπηρεσίες του Kerotherm.gr και να μην κάνει περιήγηση στην σελίδα.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.