Καταχώρηση Ευρεσιτεχνίας

Το κηρόπανο KeroTherm® , με αριθμό Ευρεσιτεχνίας που αναγράφεται στην εικόνα, διανέμεται αποκλειστικά και μόνο από εμάς, καθώς και από τα αναγραφόμενα καταστήματα -ανά την Ελλάδα- στην σελίδα μας.Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διάθεση του KeroTherm® χωρίς την έγκριση μας, καθώς και απομιμήσεις αυτού με κάθε τρόπο, θεωρείται παράνομη και θα διώκεται ποινικά.
Και επειδή , το ενδιαφέρον για το κηρόπανο keroTherm αρχίζει και ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία διεθνούς κατοχύρωσης,πέραν της Ελληνικής Επικράτειας.